Danh sách các Ban

VIII. DANH SÁCH CÁC BAN
(Kèm theo quyết định số       /QĐ-PBC ngày 31/10/2015)
          1. BAN CHUYÊN MÔN
TT Họ và tên Chức vụ Ghi chú
1.     Nguyễn Thế Hùng Trưởng ban P. Hiệu Trưởng
2.     Hoàng Anh Hùng Phó Trưởng ban P. Hiệu Trưởng
3.     Nguyễn Quốc Khánh Phó Trưởng ban P. Hiệu Trưởng
4.     Hoàng Tân Thịnh Thư ký TKHĐ
5.     Các TTCM, TPCM Ban viên  
          2. BAN TÀI CHÍNH
TT Họ và tên Chức vụ Ghi chú
1.     Trần Xuân Bách Trưởng ban Hiệu trưởng
2.     Hồ Thị Mỹ Hạnh Phó Trưởng ban Kế toán
3.     Phạm Thị Liên Ban viên Thủ quỹ
4.     26 GVCN Ban viên  
          3. BAN QUẢN LÝ CSVC
TT Họ và tên Chức vụ Ghi chú
1.     Hoàng Anh Hùng Trưởng ban P. Hiệu Trưởng
2.     Hồ Thị Mỹ Hạnh P. Trưởng ban Kế toán
3.     Phạm Anh Minh Ban viên TPCM
4.     Nguyễn Thị Thuỷ Ban viên Thư viện
5.     Nguyễn Thị Hồng Lý Ban viên Thiết bị
6.     Hồ Xuân Lương Ban viên Bảo vệ
7.     26 GVCN Ban viên  
          4. BAN LAO ĐỘNG
TT Họ và tên Chức vụ Ghi chú
1.     Hoàng Anh Hùng Trưởng ban P. Hiệu Trưởng
2.     Phạm Anh Minh P. Trưởng ban TPCM
3.     Hồ Xuân Lương Ban viên Bảo vệ
4.     26 GVCN Ban viên  
5. BAN PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI - PCCC
TT Họ và tên Chức vụ Ghi chú
1.     Trần Xuân Bách Trưởng ban Hiệu Trưởng
2.     Hoàng Anh Hùng P. Trưởng ban P. Hiệu Trưởng
3.     Nguyễn Quốc Khánh P. Trưởng ban P. Hiệu Trưởng
4.     Hoàng Tân Thịnh Ban viên BTĐ TNCS HCM
5.     Giáo viên nam và 26 GVCN Thành viên  
 6. BAN CHỈ ĐẠO PHONG TRÀO
         “ XD TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN HỌC SINH TÍCH CỰC”
TT Họ và tên Chức vụ Ghi chú
1.     Trần Xuân Bách Trưởng ban Hiệu Trưởng
2.     Nguyễn Thế Hùng P. Trưởng ban P. Hiệu Trưởng
3.     Nguyễn Quốc Khánh P. Trưởng ban P. Hiệu Trưởng
4.     Hoàng Tân Thịnh Ban viên BTĐ TNCS HCM
5.     26 GVCN Thành viên  
          7. BAN PHỔ BIẾN – GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
TT Họ và tên Chức vụ Ghi chú
1.   Nguyễn Thế Hùng Trưởng ban P. Hiệu Trưởng
2.   Nguyễn Quốc Khánh P. Trưởng ban P. Hiệu Trưởng
3.   Hoàng Tân Thịnh Ban viên BTĐ TNCS HCM
4.   Trần Ngọc Dang Ban viên Giáo viên
5.   Nguyễn Hữu Vũ Trung Ban viên Giáo viên
6.   26 GVCN Ban viên Thành viên
8. BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ
TT Họ và tên Chức vụ Ghi chú
1.      Hoàng Anh Hùng Trưởng ban P. Hiệu Trưởng
2.      Hoàng Thị Hạnh P. Trưởng ban P.Chủ tịch công đoàn
3.      Tô Thị Thanh Hường Ban viên Giáo viên
4.      Hoàng Tân Thịnh Ban viên BTĐ TNCS HCM
5.      Phạm Thị Liên Ban viên TT VP
10. BAN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG
TT Họ và tên Chức vụ Ghi chú
1.     Nguyễn Quốc Khánh Trưởng ban P. Hiệu Trưởng
2.     Hoàng Tân Thịnh P. Trưởng ban BTĐ TNCS
3.     Nguyễn Hoàng Thân Ban viên P. BTĐ TNCS
4.     Phạm Anh Minh Ban viên TPCM
5.     Đỗ Thị Lan Hương Ban viên Y tế học đường
6.     26 GVCN Ban viên Thành viên
11. BAN ANTT
TT Họ và tên Chức vụ Ghi chú
1.       Nguyễn Quốc Khánh Trưởng ban P. Hiệu Trưởng
2.       Hoàng Tân Thịnh P. Trưởng ban BTĐ TNCS HCM
3.       Phạm Xuân Tiển Ban viên TTCM
4.       Nguyễn Hoàng Thân Ban viên P. BTĐ TNCS HCM
5.       Đinh Thanh Xuân Ban viên TPCM
6.       Hồ Xuân Lương Ban viên Bảo vệ
7.       26 GVCN Ban viên  
12. BAN CNTT
TT Họ và tên Chức vụ Ghi chú
1.     Nguyễn Quốc Khánh Trưởng ban P. Hiệu Trưởng
2.     Nguyễn Thế Hùng P. Trưởng ban P. Hiệu Trưởng
3.     Hoàng Anh Hùng Ban viên P. Hiệu Trưởng
4.     Nguyễn Thị Huyền Ban viên TPCM
5.     Hoàng Tân Thịnh Ban viên BTĐ TNCS HCM
6.     Nguyễn Thị Lan Ban viên Giáo viên
7.     Nguyễn Thị Tố Uyên Ban viên Giáo viên
8.     Hoàng Anh Hùng Thư kí TKHĐ
 
13. BAN QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG CSVC TRƯỜNG HỌC
TT Họ và tên Chức vụ Ghi chú
1.     Trần Xuân Bách Trưởng ban Hiệu trưởng
2.     Nguyễn Thế Hùng P. Trưởng ban P. Hiệu trưởng
3.     Hoàng Anh Hùng P. Trưởng ban P. Hiệu trưởng
4.     Nguyễn Quốc Khánh Ban viên P. Hiệu trưởng
5.     Hồ Thị Mỹ Hạnh Ban viên Kế toán
6.     Các TT, TP Ban viên  
 
14. BAN KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC
TT Họ và tên Chức vụ Ghi chú
1.   Trần Xuân Bách Trưởng ban Hiệu trưởng
2.   Nguyễn Thế Hùng   Phó trưởng ban P. Hiệu Trưởng
3.   Hoàng Anh Hùng   Phó trưởng ban P. Hiệu Trưởng
4.   Nguyễn Quốc Khánh   Phó trưởng ban P. Hiệu Trưởng
5.   Phan Thị Thanh Vân Thành viên TTCM
6.   Hoàng Thị Hạnh Thành viên TTCM
7.   Hoàng Anh Hùng Thành viên TTCM
8.   Trần Thị Vinh Thành viên TTCM
9.   Nguyễn Thị Bích Thành viên TTCM
10.                          Phạm Thị Liên Thành viên TTVP
11.                          Trần Thị Phương Thành viên TPCM
12.                          Phạm Xuân Tiển Thành viên TPCM
13.                          Phạm Anh Minh Thành viên TPCM
14.                          Đào Hữu An Thành viên TPCM
15.                          Nguyễn Thị Huyền Thành viên TPCM
16.                          Hồ Thị Mỹ Hạnh Thành viên TPVP
17.                          Trần Thị Lương Thành viên TPCM
18.                          Nguyễn Thị Thanh Hồng Thành viên TPCM
19.                          Các thành viên Ban thanh tra nhân dân Thành viên  
 
15. BAN ĐẠI DIỆN CMHS
TT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ
1.     Hồ Minh Diện Trưởng ban (Thường trực) Phong hoá
2.     Nguyễn Hải Đăng P. Trưởng ban(Thường trực) Đức hoá
3.     Trần Ngọc Khôi Kế toán (Thường trực) Mai hoá
4.     Nguyễn Hải Thiện Ban viên Thạch Hóa
5.     Hà Thế Vĩnh Ban viên Đức Hóa
6.     Nguyễn Thăng Long Ban viên Nam Hóa
7.     Trương Xuân Ái Ban viên Phong Hóa
 
                                                
16. DANH SÁCH BAN CỘNG TÁC THƯ VIỆN
(Kèm theo quyết định số     /QĐ – PBC ngày 31/10/2015)
TT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ
1.       Nguyễn Thế Hùng P.Hiệu Trưởng Trưởng ban
2.       Hoàng Anh Hùng P. Hiệu Trưởng Ban viên
3.       Hoàng Tân Thịnh BTĐ TNCS HCM Ban viên
4.       Nguyễn Thị Thuỷ Nv phụ trách thư viện Ban viên
5.       Hồ Minh Diện Đại diện CMHS Ban viên
6.       Các nhóm trưởng chuyên môn,GVCN  26 lớp Ban viên
7.       Lớp phó học tập của 26 lớp Ban viên
                                                                                 

 

Video hoạt động

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về Webiste của Trường sau khi nâng cấp

Tuyệt vời

Tốt

Bình thường

Không tốt lắm

Quá tệ

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 21


Hôm nayHôm nay : 3583

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 63927

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1115193

Đăng nhập thành viên