Trang nhất » Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHAN BỘI CHÂU

<< Tuần trước
Lớp trực ban: Buổi sáng: - Buổi chiều:
Lớp trực vệ sinh: Buổi sáng: - Buổi chiều:
Tuần thứ:
Từ ngày 18-02-2019 Đến ngày 24-02-2019
Tuần tới >>


Thứ ngày Nội dung Công tác trọng tâm
Buổi sáng Buổi chiều
Thứ 2
18-02-2019
Thứ 3
19-02-2019
Thứ 4
20-02-2019
Thứ 5
21-02-2019
Thứ 6
22-02-2019
Thứ 7
23-02-2019
Chủ nhật
24-02-2019