Trang nhất » Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHAN BỘI CHÂU

<< Tuần trước
Lớp trực ban: Buổi sáng: - Buổi chiều:
Lớp trực vệ sinh: Buổi sáng: - Buổi chiều:
Tuần thứ:
Từ ngày 10-12-2018 Đến ngày 16-12-2018
Tuần tới >>


Thứ ngày Nội dung Công tác trọng tâm
Buổi sáng Buổi chiều
Thứ 2
10-12-2018
Thứ 3
11-12-2018
Thứ 4
12-12-2018
Thứ 5
13-12-2018
Thứ 6
14-12-2018
Thứ 7
15-12-2018
Chủ nhật
16-12-2018