Trang nhất » Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHAN BỘI CHÂU

<< Tuần trước
Lớp trực ban: Buổi sáng: - Buổi chiều:
Lớp trực vệ sinh: Buổi sáng: - Buổi chiều:
Tuần thứ:
Từ ngày 22-04-2019 Đến ngày 28-04-2019
Tuần tới >>


Thứ ngày Nội dung Công tác trọng tâm
Buổi sáng Buổi chiều
Thứ 2
22-04-2019
Thứ 3
23-04-2019
Thứ 4
24-04-2019
Thứ 5
25-04-2019
Thứ 6
26-04-2019
Thứ 7
27-04-2019
Chủ nhật
28-04-2019