Trang nhất » Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHAN BỘI CHÂU

<< Tuần trước
Lớp trực ban: Buổi sáng: - Buổi chiều:
Lớp trực vệ sinh: Buổi sáng: - Buổi chiều:
Tuần thứ:
Từ ngày 17-06-2019 Đến ngày 23-06-2019
Tuần tới >>


Thứ ngày Nội dung Công tác trọng tâm
Buổi sáng Buổi chiều
Thứ 2
17-06-2019
Thứ 3
18-06-2019
Thứ 4
19-06-2019
Thứ 5
20-06-2019
Thứ 6
21-06-2019
Thứ 7
22-06-2019
Chủ nhật
23-06-2019