kế hoạch nhà trường

Kế Hoạch ANTT năm học 2020 -2021

3/20/2021 4:47:20 PM

SỞ GD VÀ ĐT QUẢNG BÌNH

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU

Số:    /KH- ANTT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       

 Tuyên Hoá, ngày 08 tháng 8 năm 2020

 

 

                                   

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG

 MÔ HÌNH “TRƯỜNG HỌC AN TOÀN VỀ AN NINH TRẬT TỰ”

Năm học 2020 -2021

 

          Thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA, ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ công an Quy định về khu dân cư, xã, phường , thị trấn, cơ quan, doanh nghiêp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “AN toàn về an ninh trật tự”; Thông tư liên tịch số 34/2009/TTLT-BGDĐT-BCA, ngày 20 tháng 11 năm 2009 của Bộ giáo dục và Đào tạo – Bộ công an, hướng dẫn phối hợp thực hiện công tác bảo  an ninh, trật tự tai các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Nhằm phòng ngừa ngăn chặn có hiệu quả tình trạng học sinh vi phạm pháp luật, đảm bảo ANTT trường học, trường THPT Phan Bội Châu mô hình “Trường học an toàn về ANTT” Năm học  2020 - 2021như sau:

I – MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Xây dựng “Trường học an toàn về an ninh trật tự” nhằm tạo ra môi trường bình yên, đảm bảo các hoạt động bình thường về dạy và học trong trường học; tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện phong trào “Dạy tốt, học tốt”, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự chung.

2. Tạo được sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của giáo viên, cán bộ nhân viên và học sinh của nhà trường trong việc tự quản, tự phòng, tự bảo vệ trường học của mình.

3. Huy động sự phối hợp, giúp đỡ của cấp uỷ, chính quyền địa phương, các cơ quan, ban ngành, tổ chức hội, cha mẹ học sinh xây dựng mô hình “Trường học an toàn về an ninh trật tự”.

 4. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an các xã trong công tác đảm bảo “Trường học an toàn về an ninh trật tự”. Trực tiếp điều tra xử lý khi có các vụ việc về an ninh, trật tự xẩy ra.

 II. NHỮNG TIÊU CHÍ CƠ BẢN CỦA “TRƯỜNG HỌC AN TOÀN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ”:

1. Học sinh thân thiện, tích cực, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, không có bạo lực trong trường học; không vi phạm pháp luật; không mắc các tệ nạn xã hội; Thực hiện tốt công tác an toàn giao thông. Giáo viên, nhân viên nhà trường là tấm gương “Sống và làm việc theo pháp luật” cho học sinh noi theo.

2. Các tổ chức làm công tác ANTT, các mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ của trường hoạt động thường xuyên, hiệu quả.

3. Nội quy, quy định về “Trường học an toàn về an ninh trật tự” được xây dựng và bổ sung, sửa đổi phù hợp, được giáo viên, nhân viên và học sinh tự giác chấp hành. Hàng năm Chi bộ nhà trường phải ban hành Nghị quyết về xây dựng “Trường học an toàn về ANTT”, Ban Giám hiệu phải có kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết chuyên đề này.

4. Tài sản của nhà trường;  tài sản, phương tiện của giáo viên, nhân viên và học sinh được bảo vệ an toàn; không xẩy ra trộm cắp, cháy nổ. Trong trường hợp có xẩy ra vụ việc liên quan an ninh, trật tự thì nhanh chóng giải quyết theo khả năng của mình , đồng thời phối hợp với cơ quan công an điều tra làm rõ.

III. MỘT SỐ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1. Tăng cường các hoạt động  toàn diện, mọi mặt của nhà trường

a.  Triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng mô hình “Trường học an toàn về an ninh trật tự” trong nhà trường gắn với phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” trong toàn ngành Giáo dục và đào tạo.

- Thực hiện tốt kế hoạch đổi mới phương pháp gỉảng dạy, hướng dẫn học sinh đổi mới phương pháp học tập.

- Tăng cường phụ đạo học sinh yếu kém.

-  Đầu tư bồi dưỡng học sinh giỏi các khối, ôn thi khối 12 kịp thời

- Phân hóa các đối tượng học sinh theo cận giỏi, khá, trung bình, yếu để bồi dưỡng giúp đỡ

b. Các hoạt động khác

- Gây quỹ ủng hộ học sinh có nguy cơ bỏ học bằng cách huy động từ nhà trường, các đoàn thể, cán bộ giáo viên, các nhà doanh nghiệp, các cơ quan trên địa bàn huyện.

- Tận dụng nhiều nguồn học bổng của nhiều tổ chức trong xã hội để trao cho nhiêu các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

- Tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, văn nghệ, thể dục thể thao bổ ích nhằm thu hút học sinh gắn bó với trường, lớp.

2.  Xây dựng và triền khai kế hoạch “Trường học an toàn về an ninh trật tự”.

3. Tổ chức công tác tuyên truyền các văn bản của Đảng, Nhà nước, liên quan đến ANTT; những quy định của pháp luật về phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống tệ nạn xã hội, luật ATGT; những quy định của ngành Giáo dục và Đào tạo về rèn luyện phẩm chất đạo đức của học sinh; nội quy, quy định của nhà trường về công tác bảo vệ ANTT… nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, giáo viên và học sinh.

Tổ chức ký cam kết xây dựng “Trường học an toàn về ANTT”; cam kết về an toàn giao thông, phòng chống ma tuý, tệ nạn xã hội, chấp hành pháp luật, quy định của nhà trường giữa các lớp học, các chi đoàn và từng học sinh.

       4. Củng cố, kiện toàn lực lượng nòng cốt đảm bảo ANTT trường học.

- Củng cố, kiện toàn Ban an ninh, trật tự trường học do Lãnh đạo nhà trường làm Trưởng ban, các thành viên gồm có: Đại diện Đoàn Thanh niên, Công đoàn, đại diện các khối học sinh…Rà soát bổ sung hoàn chỉnh hệ thống nội quy, quy chế, quy định về công tác bảo vệ trường, công tác quản lý học sinh. Phát huy vai trò của các đoàn thể trong và ngoài nhà trường (Phụ nữ, Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên…).

Xây dựng các tổ tự quản như Đội Thanh niên xung kích, Đội cờ đỏ, lớp tự quản… phải đáp ứng yêu cầu là lực lượng nòng cốt đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định tự quản về ANTT.

- Phối hợp công an địa phương ngăn chặn việc chặn đánh trên đường, xử lý kịp thời các đối tượng vi phạm.

- Phối hợp công an xã tăng cường kiểm tra các quán trên địa bàn và có biện pháp xử lý đối với học sinh và các quán vi phạm.

5. Xây dựng quy chế phối hợp giữa nhà trường, gia đình, cơ quan Công an và các cơ quan, tổ chức về xây dựng mô hình “Trường học an toàn và an ninh trật tự”.

6. Rà soát lên danh sách những học sinh cá biệt để có biện pháp giáo dục phù hợp .

7. Đối với những học sinh vi phạm đã giáo dục nhiều lần nhưng không sửa chữa, có hành vi vi phạm pháp luật, có dấu hiệu mang hung khí đến trường, liên quan đến ma tuý hoặc các tệ nạn khác …phải sớm phát hiện và có biện pháp phối hợp xử lý, không để lây lan.

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1.  Ban chỉ đạo nhà trường xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch đến từng CBGV- NV và học sinh của trường.

2. Ban chỉ đạo xây dựng “Trường học an toàn về ANTT” tăng cường kiểm tra việc thực hiện kế hoạch có rút kinh nghiệm kịp thời.

4. Các tổ chức trong nhà trường như Công đoàn, Đoàn thanh niên bám sát kế hoạch và triển khai có hiệu quả trong tổ chức mình về “Trường học an toàn về an ninh trật tự” .

5. Thực hiện quy chế phối hợp giữa nhà trường, công an, gia đình, các chính quyền địa phương kịp thời có hiêụ quả.

6. Thực hiện thông tin báo cáo nghiêm túc  theo định kỳ hàng tháng. Có sơ kết, tổng kết

7. Thực hiện công tác thi đua khen thưởng định kỳ, đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

 

KÝ DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Khánh

 

Các Tin đã đăng